Agent i Fåborg, Ridder af Dannebrog438 Lagoni, Peter Friedlieb